Asunnon vastaanottaminen

Tarjoamme vapaata asuntoa yhdelle hakijalle kerrallaan. Hakijalla on aina muutama päivä aikaa sopia näyttö asuntoon ja vastata tarjoukseen. Mikäli asuntotarjoukseen ei vastata määräajassa, tarjoamme kohdetta seuraavalle hakijalle. Asuntotarjoukseen kannattaa aina vastata, vaikka esitetty asunto ei miellyttäisikään. Pystymme tällöin tarjoamaan mahdollisesti muuta asuntoa mikä vastaa enemmän hakijan tarpeita.

Hakijan hyväksyttyä asuntotarjouksen seuraavat liitteet tulee toimittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista:

  • Jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta verotustodistus ja verotuspäätös erittelyosineen
  • Jokaiselta yli 18- vuotiaalta hakijalta palkkatodistus tai muu kuukausitulotodistus veronalaisista tuloista tai opiskelutodistus
  • todistus omaisuuden käyvästä arvosta

Muut liitteet tarvittaessa:

  • raskaustodistus
  • Selvitys asunnottomuudesta, missä oleilee ja miten on joutunut asunnottomaksi, jos nykyinen asunto on irtisanottu, jäljennös irtisanomisilmoituksesta tai häätöpäätöksestä
  • Avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta
  • Sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiailta)
  • Elatusapupäätös
  • Selvitys hakijaruokakunnan yhteenlasketuista veloista.
  • Muut hakijan tarpeellisiksi katsomat liitteet

Vakuus

Vakuusraha maksetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vakuusraha on tarkoitettu asunnon kunnon ja vuokran vakuudeksi. Vakuusraha on 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuus voi olla rahavakuus, Kelan maksusitoumus tai kahden henkilön omavelkainen takaus.

Vakuusraha palautetaan kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päätyttyä ja asunnon tarkastuksen jälkeen. Poismuuton yhteydessä on tärkeää, että asunto luovutetaan siivottuna, hyvässä kunnossa ja kaikki avaimet on palautettu. Vakuusrahaa voidaan käyttää vuokravelkoihin, siivous- tai korjauskustannuksiin.

Vuokrasopimus

Asiakaspalvelustamme voi varata ajan vuokrasopimuksen allekirjoitusta varten, tai käydä toimistollamme aukioloaikoina. Vuokrasopimuksen allekirjoittavat kaikki sopijaosapuolet. Mikäli joku sopijaosapuoli ei pääse paikalle, häneltä pitää olla valtakirja. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Sopimuksen ehtona on, että vakuusraha on maksettu, pyydetyt liitteet toimitettu ja vuokralainen ottaa kotivakuutuksen vastuuvakuutuksineen huoneistoon.

 

Asunnon vastaanotto arabia

Asunnon vastaanotto dari

Asunnon vastaanotto turkki

Asunnon vastaanotto somali